Trollstugans förskola startade som ett föräldrakooperativ och ideell förening 1986 och har sitt säte i Askim, Göteborgs kommun. I maj 2023 ändrades föreningen från att ha varit ett fantastiskt föräldrakooperativ i nästan 40 år, till att istället drivas av en engagerad extern styrelse med siktet på en hållbar framtid.

Föreningen drivs nu bland annat av rektorn på förskolan samt två medlemmar till i styrelsen med mångårig erfarenhet av fristående förskolor, som innehar beslutanderätt och ansvar för verksamheten.

Styrelsen står som arbetsgivare för de anställda och därmed  har våra pedagoger ansvarar för den dagliga pedagogiska verksamheten. Då vi är en liten förskola skapas relationer till hela familjer. Vi lägger grunden till ditt barns framtida nätverk. Förskolan är det första steget i samhällets samlade utbildningssystem.

Alla förskolor i Sverige arbetar utifrån förskolans läroplan, (Lpfö18), så också Trollstugans förskola. Det finns två viktiga meningar i läroplanen som uttrycker vad vi är och vad vi ska arbeta med:

  1. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
  2. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Vi utgår från förskolans läroplan när vi planerar vår verksamhet. Den beskriver i olika delar normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande, var tyngdpunkten ska ligga när det gäller barnens utveckling i förskolan.

Vår förskola har vidare sin bas i den svenska förskolans tradition, där omsorg och lek spelar en stor och viktig roll. Vi ser att omsorg bygger på en öppen och tillitsfull miljö; både mellan föräldrar, mellan pedagoger och föräldrar samt mellan pedagoger och barn. Barn på Trollstugans förskola ska känna sig trygga, sedda och respekterade. Vi prioriterar hög personaltäthet i barngruppen.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Vår förskola lämnar stort utrymme för lek och ser till att miljön är anpassad för det. Leken stimulerar fantasi, inlevelse, samarbetsförmåga, kommunikation och mycket annat. Den ger möjlighet att bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.