Föräldrar

Föräldragruppen står som arbetsgivare för de anställda pedagogerna och har därmed beslutanderätt och ansvar för verksamheten. Pedagogerna ansvarar för den dagliga pedagogiska verksamheten, men ett kooperativ bygger på föräldrarnas intresse och engagemang. Då vi är en liten förskola skapas relationer till hela familjer vilket är oerhört positivt, vi lägger grunden till ditt barns framtida nätverk. Förskolan är ju bara det första steget i samhällets samlade utbildningssystem.

Du satsar lite av din tid – tillbaka får du en förskola med hög kvalitet och personaltäthet!

Förtroendeuppdrag

Vi har flera förtroendeuppdrag förutom styrelsearbete såsom: fixarbete inomhus och utomhus, uppdrag inom IT, internrevision, inköp m fl.

Jour

I sällsynta fall behöver vi som föräldrar komma in som jour och därmed arbeta i barngruppen. Vi följer ett jourschema där du kallas in om någon i personalen blir sjuk och vikarie inte finns tillgänglig.

Städvecka

Varje familj har några gånger per termin ansvaret för en veckas daglig städning av förskolan, enligt ett städschema. Varje familj väljer själv om man vill städa på egen hand eller lägga ut uppdraget på upphandlad städfirma. Utöver inomhusstädning har familjen också ansvar för en mindre tvätt av handdukar och förkläden samt helgstädning av gård (t.ex  räfsa löv, klippa gräs).

Förskolans riktlinjer vid sjukdom

Vi har en sjukdomspolicy på förskolan (uppdaterat 12/2020).

Vår/höststädning

En gång på våren och en gång på hösten har vi gemensamma städ- och fixardagar. Dessa dagar samlas alla familjer (föräldrar och barn) och har en trevlig gemensamhetsdag där vi hjälps åt att göra förskolan och gården fin. Det kan kan innebära arbetsuppgifter  såsom reparationer eller målning, buskar som ska beskäras eller andra önskemål från personalen.

Medlemsmöte

Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Trollstugans förskola har medlemsmöte två gånger per år, en gång på vårterminen och en gång på höstterminen. Höstterminens mötet är föreningens årsstämma.