Styrelsen står som arbetsgivare för de anställda pedagogerna och har därmed beslutanderätt och ansvar för verksamheten. Pedagogerna ansvarar för den dagliga pedagogiska verksamheten. Då vi är en liten förskola skapas relationer till hela familjer vilket är oerhört positivt, vi lägger grunden till ditt barns framtida nätverk. Förskolan är ju det första steget i samhällets samlade utbildningssystem.

Uppdrag

Styrelsen innehar det administrativa arbetet för föreningen såsom ekonomi, IT, inköpsavtal, verksamhetsutveckling och utbildningar.

Styrelsen ansvarar även för vissa operativa arbete som exempelvis enklare fastighetsskötsel och större inköp till verksamheten.

Förskolans riktlinjer vid sjukdom

Klicka på följande länk, Sjukdom på Trollstugan för att ta del av Trollstugans riktlinjer gällande sjukdom.

Vår & höststädning

En gång på våren och en gång på hösten kommer förskolan att fortsätta med den gemensamma städ- och fixardagen. Dessa dagar samlas alla familjer (föräldrar och barn) och hjälps åt att göra förskolan och gården fin. Det kan kan innebära arbetsuppgifter som lättare reparationer eller målning, buskar och träd som behöver beskäras eller andra önskemål från personalen. OBS, detta är enbart på frivillig basis, men det är ett fantastiskt tillfälle att skapa kontakt de andra föräldrarna och dess barn.