På Trollstugan arbetar fyra pedagoger. Vi eftersträvar att ha kompetent och engagerad personal, med fokus på barnens bästa. Vid behov av vikarier försöker vi ha samma vikarier så ofta som möjligt, så att dessa är kända för barnen, vilket inger trygghet. Personalen får fritt utforma planeringen av aktiviteter utifrån läroplanens mål och riktlinjer (Lpfö18) och under ledning av Rektor. Föräldrarna är välkomna att komma med idéer och synpunkter, men ansvaret i den dagliga verksamheten ligger hos personalen.

Vi som jobbar här:

Malin (Barnskötare)

Marjana (Barnskötare)

Linda (Barnskötare)

Nikolina (Förskollärare & rektor)