Barnet kommer till förskolan

Varje barn tas emot av en vuxen för att barnet ska känna sig välkommen och sedd. Vi utbyter information som är viktig för att vi ska kunna bemöta barnet väl under dagen.

Måltidsrutiner

Barnen äter tre måltider hos oss på förskolan – frukost, lunch och mellanmål. Frukost och mellanmål gör vi själva, medan lunchen kommer från en cateringfirma.

Under vissa perioder, i samband med teman eller liknande, deltar barnen i dukningen av borden. När allt är framdukat och alla har satt sig ner säger vi en matramsa tillsammans och säger “varsågoda“.

Samling

Vår pedagogiska verksamhet startar varje dag med morgonsamling. Samlingen ger gruppen en stund av gemenskap, vilket stärker gruppkänslan. Barnen tränas i att lyssna, tala i grupp, koncentrera sig, turtagning och empatiskt tänkande.

Vi räknar alla barn tillsammans och uppmärksammar vilka barn som är här och vilka som inte är här. Vi sjunger, gör rim och ramsor  och pratar om vad det är för veckodag, månad och vem som har namnsdag.

Vila

Efter lunchen all barn vila. De barn som är små och som därmed behöver sova, gör det utomhus i sin egen vagn. Resten av barngruppen är uppdelade i två vilor, allt för att få en så lugn stund som möjligt.

Under vilan läser vi bok tillsammans, lyssnar på saga från cd/internet, eller har massage.

Utflykter

Varje onsdag går pedagogerna med hela barngruppen på utflykt. Dessa utflykter varieras beroende på tema och årets skiftningar. Ofta går vi till skogen, ibland till havet eller så besöker vi lekplatser i området!

Vid flertalet tillfällen under terminen åker en eller två pedagoger med mindre barngrupper på äventyr såsom teater, konsert eller liknande.

Utelek

Minst en gång varje dag går vi ut och leker på vår fina nyligen upprustade gård. Här har vi tillgång till cyklar, gungor, klättring, båtlek, pilkoja, kulle, sandlåda mm.

Gymnastik/Röris

När vi har gymnastik/röris befinner vi oss antingen inne i vår lekhall, i en intilliggande och mycket rymlig grannlokal eller utomhus. Vi gör olika saker, anpassat efter barnens önskemål. Det innebär aktivitetsprogram med stor variation i form av; Miniröris (gympaprogram för förskolebarn), dans, balansövningar med ärtpåsar eller lek med ”fallskärm”. Ibland leker vi också traditionella lekar eller gör en hinderbana där vi tränar grundrörelser såsom att balansera, krypa, rulla, hoppa eller springa. Sammantaget innebär de schemalagda gymnastiktillfällena att barnen får möjlighet att utveckla sin kroppsuppfattning, motorik och koordinationsförmåga, var och en efter sina egna förutsättningar.

Skapande

I vårt nyrenoverade målarrum finns det massa möjligheter till skapande. Vi jobbar mycket med färg och pyssel med en mängd olika material. Materialet finns på barnens egen nivå för att locka intresse och främja kreativitet.

Skolklubb

Varje vårtermin startas en skolklubb för våra blivande skolbarn. Här finns fokus på skolförberedande övningar, på varje barns individuella nivå, men utan krav och med lek som främsta katalysator.