Trollstugans förskola har följande övergripande mål:

 1. Skolförberedande miljö enligt läroplanen
  • Varje elev skall med Trollstugans hjälp kunna gå vidare till förskoleklass med en stabil grund i form av teoretiska såväl som sociala färdigheter.
 2. Lärande genom lek
  • Lek är den bästa förberedelsen för det fortsatta livet. Ju mer barn leker och får möjlighet att utveckla sina lekar, desto bättre rustade är de att gå vidare i utvecklingsfaserna.
 3. Respekt
  • Våra barn kan växa i trygghet till sin bästa version av sig själv, oberoende av kön eller bakgrund, till självständiga individer som fungerar i grupp.
 4. Utomhusvistelse
  • På Trollstugan är vi utomhus dagligen, gärna vid flera tillfällen såväl på egen gård som i naturen. Vi blandar fri lek med pedagogisk verksamhet utomhus.
 5. Rörelseglädje
  • Rörelse förebygger ohälsa. Det är av stor betydelse att Trollstugan medvetet arbetar med aktiviteter som stimulerar våra barns rörelseglädje samt utvecklar deras rörelseförmåga och  motorik

Trollstugans förskola är medlem i IV, idéburen välfärd.